A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie danych

Majątek

Dane na dzień 31-12-2010 r. 

Nazwa Wartość początkowa Umorzenie narastająco na dzień 31-12-2010 Wartość netto
1.  Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej (budynek administracyjy, garaże, nawierzchnia) 429181,78 178113,66 251068,12
2. Urządzenia techniczne i maszyny
3. Środki transportu
4. Inne środki trwałeOpublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 17.03.2011
Podpisał: Teresa Czyżnikiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 957