A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Kokrekta estetyki

Majątek

Dane na dzień 31-12-2010r. 

Nazwa Wartość początkowa Umorzenie narastająco na dzień 31-12-2010 Wartość netto
1.  Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej (budynek administracyjy, garaże, nawierzchnia) 429181,78 178113,66 251068,12
2. Urządzenia techniczne i maszyny 41953,62 40203,73 1749,89
3. Środki transportu 171380,90 128129,61 43251,25
4. Inne środki trwałe 41372,20 30764,71 10607,49
Ogółem 683888,50 377211,71 306676,79

Pozostałe środki trwałe - umarzane jednorazowo, finansowane ze środków na wydatki bieżące Wartość początkowa Umorzenie
175682,22 175682,22

Wartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo Wartość początkowa Umorzenie
1200 1200Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 18.03.2011
Podpisał: Teresa Czyżnikiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 992