A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 21.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta estetyki

Majątek

Dane na dzień 31-12-2010r. 

Nazwa Wartość początkowa Umorzenie narastająco na dzień 31-12-2010 Wartość netto         
1.  Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej (budynek administracyjy, garaże, nawierzchnia) 429181,78 zł 178113,66 zł 251068,12 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 41953,62 zł 40203,73 zł 1749,89 zł
3. Środki transportu 171380,90 zł 128129,61 zł 43251,25 zł
4. Inne środki trwałe 41372,20 zł 30764,71 zł 10607,49 zł
Ogółem 683888,50 zł 377211,71 zł 306676,79 złPozostałe środki trwałe - umarzane jednorazowo, finansowane ze środków na wydatki bieżące Wartość początkowa Umorzenie   
175682,22 zł 175682,22 złWartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo Wartość początkowa Umorzenie
1200 zł 1200 zł

Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 21.03.2011
Podpisał: Teresa Czyżnikiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 007