A A A

Informacja dot. dokumentacji weterynaryjnej


Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich     Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu wielu polskich rodzin.
     Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.
     Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.
     Nie udokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bespośdenich.
     Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.


Szanowni Państwo!
Żądajcie do lekarzy weterynarii leczących
Wasze zwierzęta wystawienia takiego dokumentu.
Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy
weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.


Główny Lekarz Weterynarii

Janusz ZwiązekOpublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 21.03.2012
Podpisał: Kazimierz Watkowski
Dokument z dnia: 21.03.2012
Dokument oglądany razy: 9 261