A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Aktualności

10-09-2012

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotycząca szczepienia lisów przeciw wściekliźnie17-05-201227-04-2012

21-03-2012

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich     Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu wielu polskich rodzin.
     Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.
     Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.
     Nie udokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bespośdenich.
     Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.


Szanowni Państwo!
Żądajcie do lekarzy weterynarii leczących
Wasze zwierzęta wystawienia takiego dokumentu.
Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy
weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.


Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek

20-02-2012

Groźba afrykańskiego pomoru świńJak podaje PAP, służby weterynaryjne chcą w tym roku przebadać kilkaset świń na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ogniska tej choroby zanotowano w Rosji i jest zagrożenie pojawieniem się jej w Polsce - poinformował PAP Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.

Choroby tej nigdy nie było w Polsce, jednak od kilku lat występuje ona w Rosji. Jak zaznaczył szef weterynarii, Rosjanie nie do końca mogą sobie poradzić z jej opanowaniem, więc obserwujemy tę sytuację z "lekkim zaniepokojeniem", bo jest możliwość przeniesienia wirusa do Polski - powiedział dr Związek.
Na chorobę tę chorują dziki i świnie. U zarażonych zwierząt ma ona na ogół przebieg ostry.
Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Zachorowanie bez względu na przebieg choroby prawie zawsze prowadzi do śmierci. Osobniki podejrzane o kontakt z wirusem są prewencyjnie zabijane. Według dr Związka choroba ta nie jest groźna dla człowieka.
W lutym ubiegłego roku Rosjanie poinformowali o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w obwodzie kaliningradzkim. Inspekcja Weterynaryjna wzmogła wówczas kontrole świń w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, pobierając kilkaset próbek od tych zwierząt. Próbki zostały zbadane przez Instytut Weterynaryjny w Puławach. Wszystkie miały wynik ujemny - podkreślił szef weterynarii. W tym roku w lutym służby weterynaryjne Rosji poinformowały o nowych ogniskach choroby wśród dzików w Krasnodarskim i Wołgogradzkim Regionie. W związku z potencjalnym zagrożeniem, przeprowadzono w październiku ubiegłego roku rutynowe ćwiczenia polskich i rosyjskich służb weterynaryjnych, na wypadek gdyby wystąpiło podejrzenie przedostania się wirusa do naszego kraju - dodał. Jak mówił dr Związek, Inspekcja Weterynaryjna stale monitoruje zagrożenia związane z tą chorobą. W tym roku planuje się przy okazji przeprowadzania kontrolnych badań na klasyczny pomór świń, wykonywanie dodatkowych badań na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń.
Główny lekarz weterynarii poinformował też, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej polskie służby celne kontrolują pojazdy powracające z Rosji, czy zostały poddane dezynfekcji, tak by wirus nie przedostał się na terytorium UE. Rosja kupuje w Unii, a także w Polsce żywe zwierzęta, dostarczenie ich na miejsce wiąże się z pobytem tirów w gospodarstwach hodowlanych, gdzie może pojawić się niebezpieczny wirus - tłumaczył dr Związek. Podkreślił, że afrykański pomór świń jest chorobą niezwykle niebezpieczną dla świń i dzików. Na ten wirus wrażliwe są zwłaszcza dziki, dlatego jeżeli myśliwy zauważy podejrzane zwierzę, ma obowiązek natychmiast zgłosić to do odpowiednich organów. Najbardziej prawdopodobne jest przeniesienie choroby do Polski przez dziki. Oznaczałoby to m.in. blokadę w handlu mięsem i zwierzętami na co najmniej dwa lata - dodał doktor Związek.

06-02-2012

19-05-2011

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotycząca szczepienia lisów przeciw wściekliźnie09-05-2011

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje, iż hodowcy przeżuwaczy są prawem zobligowani zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 ze zm.) do natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie o każdym upadku bydła, owcy lub kozy bez względu na jej wiek. Można wiadomość przekazywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie na adres:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów
tel. 54 2853510 ; fax 54 2854803
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@piwradziejow.plZgłoszenia należy dokonać wg załączonego wzoru „Rejestr zgłoszeń padłego bydła” podając następujące dane: imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej; imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego; adres gospodarstwa; ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne) dane identyfikacyjne padłej sztuki (gatunek, numer kolczyka lub tatuażu, data urodzenia, płeć); datę i godzinę padnięcia, przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona (w załączeniu wzór rejestru zgłoszeń padłego bydła).

Jednocześnie informuję właścicieli tych gatunków zwierząt, iż nie zgłoszenie upadku lub zbyt późne zgłaszanie padnięć stanowi wykroczenie z art. 85 ust.1 pkt 2b w/w ustawy. Zgłoszenie natychmiastowe pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z obowiązkowym badaniem tkanki nerwowej w kierunku choroby BSE (tzw. choroby szalonych krów). Zbyt późne zgłoszenie padnięcia sztuk w gospodarstwach prowadzi do niezdatności tkanek podlegających badaniom laboratoryjnym i obciąża skarb państwa dodatkowymi kosztami związanymi z obowiązkowym badaniami w laboratoriach referencyjnych.Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 12.09.2012
Podpisał: Kazimierz Watkowski
Dokument z dnia: 21.12.2010
Dokument oglądany razy: 3 599