A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 20.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Majątek

Dane na dzień 31-12-2013r. 

Nazwa Wartość początkowa Umorzenie narastająco na dzień 31-12-2013 Wartość netto
1.  Grunty 21540 zł - 21540 zł
2.  Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej (budynek administracyjy, garaże, nawierzchnia) 485576,78 zł 214715,15 zł 270861,63 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny 36095,62 zł 36095,62 zł 0 zł
4. Środki transportu 240380,90 zł 170803,12 zł 69577,78 zł
5. Inne środki trwałe 33198,02 zł 21715 zł 11483,02 zł
Ogółem 816791,32 zł 443328,89 zł 373462,43 złPozostałe środki trwałe - umarzane jednorazowo, finansowane ze środków na wydatki bieżące Wartość początkowa Umorzenie
208716,19 zł 208716,19 złWartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo Wartość początkowa Umorzenie
1200 zł 1200 zł

Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 20.06.2014
Podpisał: Teresa Czyżnikiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 358