A A A

Pliki do pobrania

 Pobierz plik Działalność marginalna, lokalna i ograniczona - wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (187,3 kB)


 Pobierz plik Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt (świnie, nutrie, dziki) kierowana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie (17 kB)


 Pobierz plik Księga rejestracji bydła (166 kB)


 Pobierz plik Księga rejestracji owiec i kóz (183 kB)


 Pobierz plik Księga rejestracji świń (214 kB)


 Pobierz plik Oświadczenie o ilości posiadanego drobiu (172 kB)


 Pobierz plik Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz - wpis (33,5 kB)


 Pobierz plik Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz - wykreślenie (248 kB)


 Pobierz plik Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny kierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie (464 kB)


 Pobierz plik Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny kierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie (24 kB)


 Pobierz plik Rejestr padłego bydła (85,9 kB)


 Pobierz plik Umowa darowizny (366 kB)


 Pobierz plik Wniosek o rejestrację lub zatwierdzenie zakładu (20 kB)


 Pobierz plik Wniosek o rejestrację pasieki (40 kB)


 Pobierz plik Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością (648 kB)


 Pobierz plik Wniosek o wydanie zaświadczenia o historii IRZ oraz statusie epizootycznym (41 kB)


 Pobierz plik Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie warunków utrzymania zwierząt (42,3 kB)


 Pobierz plik Wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną (224 kB)


 Pobierz plik Wzór ogólny oświadczenia o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt (świnie, nutrie, dziki) (17 kB)


 Pobierz plik Zawiadomienie o wstawieniu drobiu na fermę (16 kB)
Opublikował: Andrzej Wiśniewski
Publikacja dnia: 08.06.2017
Podpisał: Andrzej Wiśniewski
Dokument z dnia: 21.03.2011
Dokument oglądany razy: 8 784