A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Majątek


06-05-2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutaj tutajPobierz plik

Rachunek zysków i start jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutaj tutajPobierz plik

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutaj tutajPobierz plik

Informacja dodatkowa jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutaj tutajPobierz plik


Dane na dzień 31-12-2016 r. 

Nazwa Wartość początkowa Umorzenie narastająco na dzień 31-12-2016 Wartość netto
1.  Grunty 21540 zł - 21540 zł
2.  Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej (budynek administracyjy, garaże, nawierzchnia) 485576,78 zł 255762,35 zł 229814,43 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny 3800,62 zł 4800,62 zł 0 zł
4. Środki transportu 320380,90 zł 212780,90 zł 107600 zł
5. Inne środki trwałe 42284,02 zł 29942,10 zł 12341,92 zł
Ogółem 873581,70 zł 502285,35 zł 371296,35 złPozostałe środki trwałe - umarzane jednorazowo, finansowane ze środków na wydatki bieżące Wartość początkowa Umorzenie
312305,35 zł 312305,35 złWartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo Wartość początkowa Umorzenie
8675,09 zł 8675,09 zł

Opublikował: Zbigniew Ledzion
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Teresa Czyżnikiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 274