A A A

Majątek


06-05-2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutajPobierz plik

Rachunek zysków i start jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutajPobierz plik

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutajPobierz plik

Informacja dodatkowa jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31.12.2018 r. do pobrania tutajPobierz plik


Dane na dzień 31-12-2016 r. 

Nazwa Wartość początkowa Umorzenie narastająco na dzień 31-12-2016 Wartość netto
1.  Grunty 21540 zł - 21540 zł
2.  Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej (budynek administracyjy, garaże, nawierzchnia) 485576,78 zł 255762,35 zł 229814,43 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny 3800,62 zł 4800,62 zł 0 zł
4. Środki transportu 320380,90 zł 212780,90 zł 107600 zł
5. Inne środki trwałe 42284,02 zł 29942,10 zł 12341,92 zł
Ogółem 873581,70 zł 502285,35 zł 371296,35 złPozostałe środki trwałe - umarzane jednorazowo, finansowane ze środków na wydatki bieżące Wartość początkowa Umorzenie
312305,35 zł 312305,35 złWartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo Wartość początkowa Umorzenie
8675,09 zł 8675,09 zł

Opublikował: Zbigniew Ledzion
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Teresa Czyżnikiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 858